Turvaa tiimistä!

to 15.09.2022 11:30-11:55

Skydda-ohjelmalava, A-halli

Työtiimien hyvällä yhteistoiminnalla on tutkimusten mukaan suuri vaikutus työn turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Turvallisuuskriittisillä aloilla tiimien yhteistyön kehittämisellä onkin pitkät perinteet. Tuotantotyön vaatimusten monipuolistuminen haastaa myös perinteiset alat luomaan käytäntöjä tiimien turvallisen työskentelyn tukemiseen.

Miten sisäistä yhteistyötä ja oman toiminnan kehittämistä voidaan tukea tiimeissä ja tiimien välillä? Millaista tukea työtiimien sujuva ja turvallinen toiminta edellyttää johtamiselta? Puheenvuorossa vastataan näihin kysymyksiin Turvaa tiimistä! -tutkimushankkeen havaintojen avulla ja esitellään käytännön työkalu ryhmien toiminnan näkökulman hyödyntämiseen työpaikkojen turvallisuustyössä.

Asiantuntija Ilkka Asikainen, Työterveyslaitos

Teema: Työhyvinvointi