Työn murros ja työsuojeluvalvonnan rooli

to 15.09.2022 10:30-10:55

Skydda-ohjelmalava, A-halli

Työtä tehdään entistä enemmän vaihtelevissa paikoissa ja vaihtelevin työajoin. Työsuhteen ja yrittäjyyden rinnalle ovat tulleet uudet työnteon muodot kuten itsensä työllistäminen, alustatalous ja kutsutyö. Työelämän pirstaloituminen haastaa myös työsuojeluvalvonnan toimintatavat ja roolin.

Valvontajohtaja Arto Teronen, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

www.tyosuojelu.fi

Teema: EuroSafety