{Content.image.alt

Yhteinen työpaikka – työturvallisuuden roolit ja vastuut

ti 08.09.2020 11:20-11:40

Skydda-ohjelmalava, A-halli

Erilaiset työn tekemisen tilanteet ovat yleistyneet kaikilla aloilla. Työnantajien on tunnistettava nämä tilanteet ja varmistettava, että tilanteita hallitaan työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla. Yhteisellä työpaikalla on erityisen tärkeää tunnistaa eri toimijoiden roolit ja vastuut.

Esiintyjä: Tarkastaja Pia Anttonen, aluehallintovirasto, työsuojelu

www.tyosuojelu.fi

Teema: EuroSafety