TYÖTERVEYSLAITOKSEN SEMINAARIPÄIVÄ: MODERNI TURVALLISUUSKULTTUURI

ti 10.09.2024

Työhyvinvointi -seminaarialue, A-halli

Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen tarkoittaa asioiden huomiointia ennakoivasti, ei vain silloin, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Moderni turvallisuusajattelu painottaa vahingoista oppimisen rinnalla keinoja, joiden avulla voi ylläpitää turvallisuutta. Samalla painopiste siirtyy normaaliin toimintaan ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen turvallisuuden luojana.

Työturvallisuuden hallinnan ja kehittämisen keskeinen kysymys on, miten ihmisille luodaan edellytyksiä onnistua työssään. Asioiden avoin ja yhteinen käsittely on vaikuttavan turvallisuustoiminnan lähtökohta.

Seminaarin ohjelma

Moderni turvallisuuskulttuuri
erityisasiantuntija Riikka Ruotsala, Työterveyslaitos
Näin me sen teimme: 1% for Safety
HSER Manager Jani Takalo, DS Smith Oy
Näin me sen teimme: Ennakoiva turvallisuuskulttuuri
työturvallisuuspäällikkö Mika Määttä, Caverion Suomi Oy

 

Tule seminaariimme tapaamaan Nolla tapaturmaa -foorumin verkoston jäseniä ja kuulemaan työpaikkojen ajankohtaisia esimerkkejä työturvallisuuden edistämisestä.

Järjestäjä: Työterveyslaitos/Nolla tapaturmaa -foorumi