Pelastuslaitokset toivovat panostusta viestintään ja näky­vyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa

Uutiset  03.09.2018

Juuri päättynyt Pelastusopiston hallinnoiman Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hanke tuotti tutkimukseen perustuvaa tietoa pelastuslaitosten viestinnän nykytilasta sekä sen pohjalta on laadittu pelastus­toimelle työ­kaluja viestinnän kehittämiseen.

Hanke on muodostunut tutkimus- ja kehittämisosiosta. Tutkimusosiossa on luotu laaja katsaus pelastuslaitosten ulkoisen viestinnän nykytilaan. Kuva nykytilasta sekä viestintään liite­tyistä näkemyksistä ja tulkinnoista muodostuu laajan haastattelu-, kysely- ja kirjallisista dokumenteista koostuvan aineiston perusteella, jota on analysoitu sekä määrällisesti että laadullisesti. Kehittämisosiossa on tuotettu pe­lastuslai­toksille yhteistä viestinnän sanastoa, toimintamalleja ja työkaluja sekä suosituksia viestinnän kehittämiseksi.

Aiheesta lisää ja materiaalit löydät täältä.

Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeen projektipäällikkö ja tutkija Aino Harinen Pelastusopistolta on myös mukana Turvallisuus-messuilla torstaina 13.9. puhumassa seuraavasta hankkeesta, joka käsittelee tuloksellisempaa turvallisuusviestintää aiheenaan Mobiilipeleistä uutta tulokulmaa ja vaikuttavuutta turvallisuuskasvatukseen.