Takaisin toimistolle – toimivatko etävuorovaikutuksen opit työpaikalla?

Uutiset  14.05.2020

Kuluva kevät on pakottanut työyhteisöt uuteen työympäristöön ja vuorovaikutus on siirtynyt etätyöskentelyn myötä entistä vahvemmin verkkoon. Virtuaalikahvihetket ovat arkipäivää, mutta vaativat yksilöiltä toteutuakseen toimeliaisuutta.

Työterveyslaitoksen psykologi Tiina Koiviston mukaan etävuorovaikutuksessa nimenomaan yksilöiden oma aktiivisuus korostuu.

– Spontaanit kohtaamiset työpaikalla, esimerkiksi kahvihuoneessa ja käytävillä jäävät etätyöskentelyssä pois, jolloin yhteyden saaminen työkavereihin ja esimiehiin on oltava suunnitelmallisempaa. Täytyy itse olla aktiivinen, ottaa yhteyttä työkaveriin tai työryhmään ja järjestää porukalla sovitusti esimerkiksi virtuaalikahvihetkiä, Koivisto tarkentaa.

Syyskuussa EuroSafety-messuilla etätyöskentelystä ja sen muokkaamasta vuorovaikutuksesta puhuvan Koiviston mukaan verkkovälitteisyys tuo vuorovaikutukseen sosiaalista vihjeettömyyttä ja erilaista läsnäolon ilmentämistä kuin olemme kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tottuneet. Etävuorovaikutuksesta puuttuu osa nonverbaaleista vihjeistä, jotka kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa helpottavat merkittävästi vuorovaikutuskumppanin ymmärtämisessä. Näin ollen pelkästään äänen tai videokasvojen varassa tapahtuva vuorovaikutustilanne onkin kasvokkaista vaativampi ja edellyttää yksilöltä huolellista keskittymistä.

Täytyy itse olla aktiivinen ja ottaa yhteyttä työkaveriin.

– Etävuorovaikutuksessa meidän täytyy keskittyä enemmän ja mielikuvissamme rakentaa ymmärrystä siitä, miten muut tilanteessa olevat asiaan suhtautuvat. Normaalistihan voimme tehdä paljon päätelmiä eleiden ja ilmeiden perusteella, Koivisto täsmentää.

Paluu toimistolle voi väsyttää

Kasvokkaisia vuorovaikutustilanteita työyhteisöjen kesken saadaan kuitenkin toistaiseksi odottaa, sillä Suomen hallitus suosittelee etätöiden jatkamista kesän loppuun.

Kun rajoituksia aletaan purkaa, muutoksia vuorovaikutukseen on luvassa jälleen. Työpaikalle paluu vaatii Koiviston mukaan työyhteisön jäseniltä uudelleen sopeutumista.

– Arkirytmi työssä palautuu askel askeleelta noin 1-2 viikon kuluessa pitkän poissaolon jälkeen. Väsymystä ei kannata säikähtää, sillä mieli ja keho eivät ole vielä tottuneet arkeen. Työpäivät kannattaa pitää normaalin pituisena, eikä niihin pidä sisällyttää liikaa asiaa, Koivisto selittää.

Haasteet tuovat mukanaan kuitenkin myös mahdollisuuksia. Etätyöskentelyn aikana työyhteisö on parhaimmillaan oppinut tekemään työtä tavalla, joka voidaan ainakin jossain määriin siirtää myös työpaikalle, kun paluu toimistolle jälleen koittaa. Voisiko esimerkiksi jokaisen yksilön aktiivinen vuorovaikutusote säilyä myös kasvokkain viestittäessä?

– Työyhteisössä on hyvä tarkastella vakiintuneita käytäntöjä kriittisesti ja pohtia töiden järjestämistä uudella tavalla. Tässä piilee mahdollisuus oppia työyhteisön työskentelytavoista uutta, Koivisto vinkkaa.

Psykologi Tiina Koiviston Etänä yhdessä – vuorovaikutuksen uudet ulottuvuudet -puheenvuoro on osa Työterveyslaitoksen Uusia Turvallisuusoppimisen keinoja digiajassa -seminaaria, joka pidetään keskiviikkona 09.09.2020 klo 10–12. Lue lisää: https://www.eurosafety.fi/fi/program/uusia-turvallisuusoppimisen-keinoja-digiajassa/