STYL I Hengityksensuojain toimii vain, kun se on sopiva, oikeankokoinen ja oikein käytetty

Uutiset  17.08.2022

Hengityksensuojainten henkilökohtaisen toimivuuden testaus

Hengityksensuojaimen suojaavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää suorittaa riskinarviointi. Sen perusteella voidaan varmistaa, että suojain sopii työtehtävään ja käyttäjälleen mahdollisimman hyvin. Kun kaikki muut keinot vaarallisten altistustasojen vähentämiseksi on tehty, hengityksensuojaimet ovat viimeinen mutta tärkeä keino estää vaarallisen pölyn pääsy elimistöön hengitysteiden kautta. Ilma kulkee aina sieltä, mistä se helpoiten pääsee, joten mahdolliset pienetkin vuodot alentavat suojaa. Turvallisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että käyttäjällä on oikeankokoinen ja hyvin istuva hengityksensuojain.

Työterveyslaitos toteaa tiiviystestauksesta seuraavaa: ”Henkilökohtaisen tiiviystestauksen tarkoituksena on varmistaa hengityksensuojaimen yksilöllinen sopivuus käyttäjänsä kasvoille. Väärän kokoisen, mallisen tai tyyppisen hengityksensuojaimen käyttö aiheuttaa suojaimen ohivuotoja ja siten työntekijän altistumista työympäristön epäpuhtauksille. Pahimmillaan se voi johtaa ammattitaudin syntymiseen.”

Rakennusalan pölynhallintaan on tullut lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kautta uusia vaatimuksia. Niiden vieminen hyviksi käytännöiksi työmaille on vielä pahasti kesken. Pandemia on vaikuttanut hidastavasti myös uusien vaatimusten täyttämiseen rakennusalalla, mutta toisaalta kaikki suojaaminen ja suojautuminen ”näkymätöntä vihollista” vastaan on edistänyt toimintaa hygienian hyväksi.

Pölyn torjunta ja henkilökohtainen suojautuminen ovat keinoja epäpuhtauksien hallintaan, olivatpa kyseessä sitten terveyttä uhkaavat pöly, kaasut, aerosolit tai kuidut ja niiden mukana kantautuvat mikrobit. Näiden hallinta on käytännössä osoittautunut haasteelliseksi ja epäkohtia ilmenee lisää tutkimusten ja valvonnan myötä. Suojainten suojauskertoimien ja laitteiden erotusasteiden mittaamiseen on kehitetty tekniikoita, joiden käyttöönotto on alkanut perusteltujen vaatimusten myötä. Ne tulevat nyt tueksi ja opiksi pölyntorjuntaan.

Tiiviyden merkitys

Hengityksensuojaimen tiiviys
Hyvä sopivuus tarkoittaa, että hengityksensuojain on tiiviisti ihoa vasten. Suojain voi toimia vain, kun ilma kulkee suodattimen läpi. Ilma kulkee aina siitä, missä vastus on pienin, joten jos suojain ei istu tiiviisti, ilma kulkee sen ohi eikä läpi. Tämä heikentää suojausta. Kasvojen karvoitus, kuten parta, viikset ja pulisongit, vähentävät tiiviiden hengityksensuojainten tarjoamaa suojaustasoa ja luovat tarpeen puhallinavusteisiin hengityksensuojaimiin, jotta varmistetaan riittävä epäpuhtauksien vähentäminen.

Yhteensopivuus muiden henkilönsuojainten kanssa
Suojalasit, kuulonsuojaimet, kasvojensuojaimet, kypärät ja haalarit voivat kaikki kilpailla tilasta käyttäjän kasvoilla, päässä tai vartalolla. Jos esimerkiksi puolinaamarisuojain ei sovi hyvin (erityisesti jos se on liian suuri), se voi mennä suojalasien kanssa päällekkäin. Mitä enemmän tätä tapahtuu, sitä pahemmin lasit voivat huurtua ja sitä todennäköisemmin lasit haittaavat hengityksensuojaimen tiiviyttä. Jotta nämä ongelmat huomataan ennen niiden tapahtumista työssä, tiiviystestimääräykset edellyttävät, että henkilönsuojaimia, jotka saattaisivat haitata hengityksensuojainten tiiviyttä, on käytettävä tiiviystestin aikana.

Hengityksensuojaimen istuvuus
Mitä paremmin hengityksensuojain sopii, sitä vakaammin se todennäköisesti pysyy käyttäjän kasvoilla. Tiiviystestauksessa selvitetään hengityksensuojaimen tiiviyden säilyminen, ku  työntekijä on liikkeessä. Siksi koehenkilöitä kehotetaan suorittamaan erinäisiä tehtäviä osana testausta. Liikkeen aikana paikaltaan siirtyvä hengityksensuojain ei ehkä ole enää tiivis. Tiiviisti istuvaa hengityksensuojainta käyttävien työntekijöiden tulee suorittaa tiiviystarkastus aina, kun he pukevat hengityksensuojaimen. Tämä voi olla kansallisten määräysten mukaan pakollista, ellei hengityksensuojaimen käyttö ole tilanteessa vapaaehtoista. Tiiviystestillä varmistetaan, että hengityksensuojain sopii ja istuu tiiviisti, mutta käyttäjän tiiviystarkastuksella varmistetaan joka käyttökerralla, että se on oikein puettu.

Kansainvälinen ISO 16975-3: 2017 standardi

Standardi 16975-3: 2017 määrittelee ohjeet tiiviisti istuvien hengityksensuojainten tiiviystestauksen suorittamisesta ja oikeista menetelmistä. Sovitustestaus on vain yksi osa täydellistä tiiviystestausmenetelmää. Testaajalla on oltava riittävä tietotaito hengityksensuojaimista ja tiiviystestauksen menetelmistä.

Suojanaamarien tiiviystestit

Suojanaamareiden kvantitatiiviseen tiiviystestaukseen soveltuu kaksi kaupallista menetelmää: kontrolloiva alipainemenetelmä (Quantifit, OHD) ja kondensoiva hiukkaslaskurimenetelmä (PortaCount FitTester, TSI). Siltä varalta, että naamari ei sovi käyttäjälleen, testauksessa tulee olla saatavilla erikokoisia ja -mallisia naamareita vaihtoehtoina. Testatuille ja heidän työnantajalleen annetaan selkeät tulokset kirjallisina. Ne olisi hyvä liittää työpaikan riskienhallintaan sekä työterveydenhuoltoon. Kokonaamari kuluu ja vanhenee, kuten kaikki muukin kalusto purkutyömaalla, tulipaloissa, tehdasympäristöissä, kaivoksissa, poliisioperaatioissa, säilytettäessä jne. Kun naamari otetaan käyttöön, sen tiiviys tulee todentaa, jotta suojauskertoimen voidaan varmistaa olevan sillä tasolla, mitä riskiarviointi / altistustilanne edellyttää. Hengityksensuojain on pidettävä puhtaana ja huollettava tarvittaessa.

Testejä on kahdenlaisia: kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia

Kvalitatiivinen tiiviystesti (QLFT)
Aistinvarainen menetelmä ”Hupputesti”

Kvalitatiivista tiiviystestiä (QLFT) voi käyttää sopivuuden testaamiseen, kun testataan kertakäyttöisiä hengityksensuojaimia tai puolinaamareita (hiukkas- tai yhdistelmäsuodattimilla). QLFT-testin tulos on joko hyväksytty tai hylätty. Test perustuu siihen, aistiiko käyttäjä hyväksytyn testiaineen. Näitä aineita ovat: Sakkariini (makea maku) tai Bitrex® (karvas maku)

PortaCount-laitteella & Hupputesti-menetelmällä suoritetaan seitsemän vaihetta:

 • Normaali hengitys
 • Syvä hengitys
 • Pään liikuttaminen puolelta toiselle
 • Pään liikuttaminen ylös ja alas
 • Lukeminen/puhuminen ääneen
 • Syvä kumarrus eteenpäin
 • Normaali hengitys

Kvantitatiivinen tiiviystesti (QNFT)
Mittaamiseen perustuva menetelmä

 • PortaCount
 • QuantiFit

Kvantitatiivista tiiviystestiä (QNFT) voi käyttää minkä tahansa tiiviisti istuvan hengityksensuojaimen tiiviyden testaamiseen. Siihen kuuluu vuotojen mittaaminen kasvotiivisteen ympäriltä mittarin avulla. Tästä saadaan ”tiiviyskertoimeksi” kutsuttu lukuarvo.

QuantiFit-laitteella suoritetaan viisi vaihetta:

 • Katso eteenpäin
 • Taita vartaloa eteenpäin
 • Ravista päätä
 • Pue uudelleen 1: Löysää suojanaamarin hihnasto ja riisu suojanaamari. Pue suojanaamari uudelleen, katso eteenpäin ja pidätä hengitystä mittausta varten
 • Pue uudelleen 2: Toista edellinen vaihe

STYL tiiviystestaus-työryhmä

 

Artikkeli on julkaistu STYL ry:n sivuilla